Go to Brand

Organizacja stoiska wystawowego na targach dla VENOL MOTOR OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe Oferta na dostawę Data oferty Ofertę należy składać do: Ogłoszenie o wyborze oferty
Automechanika Dubaj POBIERZ >>> POBIERZ>>> 30.03.2017 r. 06.04.2017 r. POBIERZ>>>
MIMS Automechanika Moskwa POBIERZ>>> POBIERZ>>> 29.05.2017 r. 05.06.2017 r. POBIERZ>>>
Equip Auto Paryż POBIERZ>>> POBIERZ>>> 30.05.2017 r. 06.06.2017 r. POBIERZ>>>
NACE Automechanika Chicago POBIERZ>>> POBIERZ>>> 06.06.2017 r. 13.06.2017 r. POBIERZ>>>
TEHRAN INTERNATIONAL AUTO PARTS EXHIBITION 2017r. POBIERZ>>> POBIERZ>>> 05.07.2017 r. 13.07.2017 r. POBIERZ>>>
Automechanika Frankfurt 2018r. POBIERZ>>> POBIERZ>>> 05.07.2017 r. 13.07.2017 r. POBIERZ>>>
Automechanika Szanghaj, Chiny 2017r. POBIERZ>>> POBIERZ>>> 13.10.2017 r. 20.10.2017 r. POBIERZ>>>
Automechanika Dubai 2018 POBIERZ>>> POBIERZ>>> 31.01.2018 r. 07.02.2018 r.

 

Career in Venol
Job offers Get to know us