Projekty Unijne

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP.  Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MSP
Informacja o zamówieniu butelczarki pobierz>>>
Oferta na dostawę załącznik nr 1 pobierz>>>
Parametry techniczne załącznik nr 2 pobierz>>>
Informacja o wyborze dostawcy butelczarki pobierz>>>

Career in Venol
Job offers Get to know us